Ako to funguje v Bratislave: Hrozí Istropolisu konflikt záujmov?

Autor: Karol Bujaček | 7.5.2021 o 11:49 | (upravené 22.6.2021 o 15:30) Karma článku: 2,89 | Prečítané:  809x

Už niekoľko mesiacov sa píše o možnom zániku či radikálnej prestavbe Istropolisu. Kto stojí za touto snahou, aké sú jeho vzťahy a prepojenia na novomestský stavebný úrad a prečo hrozí v konaní konflikt záujmov?

Žiadna z informácií uvedená v tomto článku nie je tajomstvom, skôr naopak, ide o verejne známe informácie. V súvislosti s budovou Istropolisu sa o nich však nepíše. Na prvý pohľad môže článok pôsobiť dojmom, že obsahuje navzájom nesúvisiace informácie. Pre ucelený dojem však považujem za dôležité nevynechať žiadnu z jeho častí.

Starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfa Kusého zadržali 1. októbra 2020 príslušníci kriminálnej polície Krajského riaditeľstva policajného zboru a vyšetrovateľ ho obvinil za zneužívanie právomocí verejného činiteľa [1]. Podľa medializovaných informácií išlo o viaceré prípady prieťahov pri udeleľovaní stavebného povolenia, v médiách [2,3,4] sa objavili názvy projektov Fenix park na Račianskej ulici pri zváračskom ústave, bytový dom Rezidencia Medici [5,6,7] na Kramároch, bytový dom Jaskáč na Jaskovom rade [8,9], či prístavba k rodinnému domu na Cintulovej ulici. Orgány činné v trestnom konaní navrhli Rudolfovi Kusému väzobné stíhanie, Okresný súd Bratislava III návrhu nevyhovel a Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie potvrdil zamietnutím sťažnosti prokurátora [10].

Jedným z prvých krokov obvineného Rudolfa Kusého bolo jeho premiestnenie sa z jeho kancelárie v budove Miestneho úradu na Junáckej ulici do budovy bývalej konskej železnice na križovatke Legionárskej a Krížnej ulice a presunutie všetkých kompetencií v oblasti stavebného úradu na svojhu zástupcu – vicestarostu a dlhoročného poslanca Stanislava Winklera [11]. Toto konanie odôvodňoval tým, že chcel zamedziť prípadné podozrenie z ovplyvňovania svedkov.

Nie sú mi známe žiadne detaily obvinenia a preto vychádzam iba z medializovaných informácií, že starosta Rudolf Kusý podľa vyšetrovateľa robil prieťahy pri stavebnom konaní. Neznámou, minimálne do ukončenia celého prípadu, zostane odpoveď na otázku, či boli obvinenia orgánov činných v trestnom konaní pravdivé, alebo či išlo o účelové obvinenie v prospech developerských skupín. V tomto bode je však podstatné spomenúť, že Rudolf Kusý bol známy tým, že organizoval či zúčastňoval sa rôznych stretnutí a protestov proti výstavbe v rôznych častiach Nového Mesta [napr. 12,13,14,15] či spoluorganizoval petície proti výstavbe [napr. 16,17,18,19].

Podobné chovanie dokazujú aj letáky, ktoré sa pravidelne objavovali v schránkach obyvateľov mestskej časti. Pozvánky na stretnutia, sľuby o tlaku na developera, prosby o zapojenie sa do petície, sľuby o vytvorení územných plánov zón.

Podľa stránky miestneho úradu [20] je momentálne v platnosti päť územných plánov zón. Ide o

  1. ÚPZ Tehelná – všeobecné záväzné nariadenie z roku 2003,

  2. ÚPZ Podhorský Pás – VZN z roku 2006,

  3. ÚPZ Koliba-Stráže – VZN z roku 1996,

  4. ÚPZ Koliba-Kamenné sady – VZN z roku 1995,

  5. ÚPZ Kramáre-Horný Kramer – VZN z roku 1997.

Vo všetkých prípadoch išlo o funkčné obdobie bývalého starostu Richarda Frimmela. Úspešnosť obstarávania nových územných plánov zón bola doteraz počas všetkých funkčných období Rudolfa Kusého minimálna.

Ako už bolo spomenuté, kompetencie v oblasti stavebného úradu boli presunuté na Stanislava Winklera. Poslancom miestneho zastupiteľstva je nepretržite od roku 2010 a už vtedy kandidoval spolu so starostom Kusým (Rudolf Kusý po pôsobení v miestnom zastupiteľstve v rokoch 2006–2010 kandidoval na post starostu, Stanislav Winkler kandidoval prvý krát na poslanca) [21,22]. Do volieb kandidoval ako nezávislý, ale s podporou občianskeho združenia Biely Kríž, ktorého bol zakladajúcim členom [23].

V minulosti Stanislav Winkler pôsobil vo viacerých obchodných spoločnostiach. Jednou oblasťou jeho podnikania boli spoločnosti venujúce sa predaju zdravotníckych pomôcok: v rokoch 1991–2008 bol spoločníkom a v rokoch 1993–2008 aj konateľom CLASS MEDICAL INSTRUMENTS, spol. s r.o. (v rokoch 1991–93 išlo o CONTACT MEDICAL INTERNATIONAL, spol. s r.o.), v rokoch 1997–2019 spoločníkom a v rokoch 1997–2017 aj konateľom CMI spol. s r.o., v rokoch 2006–2008 spoločníkom v Očné centrum Bratislava-Bellevue, s.r.o. (teraz TRE TORRI, s. r. o.), od roku 2016 spoločníkom a od roku 2017 aj konateľom AUDIOCENTRUM SK, s. r. o. a od roku 2020 spoločníkom a konateľom v rodinnej firme Meditec s. r. o. Počas svojho pôsobenia v novomestskej samospráve bol v rokoch 2015–2019 členom dozornej rady Novomestskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. Treťou, a v tomro prípade najzaujímavejšou, oblasťou je pôsobenie v dozornej rade akciovej spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL v rokoch 1998–1999 (teraz AXASOFT, a.s.) a v rokoch 1997–2002 konateľom v CITY Trade, s.r.o. (do roku 1997 COLUMBEX TRADE, spol. s r.o.).

V spoločnosti CITY Trade (COLUMBEX TRADE) ako spoločník od roku1997 pôsobil JUDr. Michal Lazar a na pozícii konateľa v roku 1997 vystriedal Stanislav Winkler práve jeho. V spoločnosti COLUMBEX INTERNATIONAL (AXASOFT) v dobe pôsobenia Stanislava Winklera boli členmi predstavenstva Bruno Gaži, Jozef Gross, Vlasta Jamrichová, Peter Lukeš a ostatnými členmi dozornej rady boli Pavol Tarina, Horst G. Zaisch a Karel Zima. Obe tieto spoločnosti začínali v prvej polovici deväťdesiatych rokoch na Leškovej 5, budovy známej aj ako sídlo Fun rádia či hnutia SME RODINA, začiatkom storočia však svoje sídlo zmenili (2001 resp. 1999 podľa poradia).

Okrem spoločného pôsobenia v obchodných spoločnostiach je medzi Stanislavom Winklerom a Michalom Lazarom aj blízke rodinné prepojenie. Ich spoločný príbuzný je však fyzická osoba, ktorá, pokiaľ mi je známe, nie je do procesu zaangažovaná, a preto som sa rozhodol neuviesť jej meno ani bližšie upresnenie.

Kto a čo je Immocap? Ide o developerskú spoločnosť, ktorá je pre bratislavčanov známa výstavbou administratívnych budov Bratislava Business Center III-V v oblasti Mlynské nivy, prestavbou schátraléej plavárne Centrál na funkčné obchodno-administratívne centrum, revitalizáciou podchodu na Trnavskom mýte či aktuálne prebiehajúcou výstavbou projektu Lakeside Park 02 [všetko 24]. Podľa stránky spoločnosti [25] sú zakladateľmi Peter Lukeš a Michal Lazar.

Snaha o prestavbu budovy Istropolisu je dlhodobo kontroverzná. Časť odbornej aj laickej verejnosti vyjadruje názor, že architektonická a spoločenská hodnota tejto budovy je značne významná a zaslúži si zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky [26]. Prvý návrh na zaradenie dala pamiatkovému úradu ešte v roku 2007 samotná mestská časť Nové Mesto [27]. Úspešný nebol. Zrejme najaktívnejším zástancom tohto názoru je medzinárodná organizácia DOCOMOMO, ktorá sa zaoberá výskumom, dokumentáciou, propagáciou a ochranou pamiatok modernej architektúry [28]. Vo svojom verejnom vyhlásení z apríla 2019 [29] vyzývajú predstaviteľov mesta, mestskej časti ale aj vlastníkov nehnuteľností, aby deklarovali svoje zámery v území a predložili ich na verejnú diskusiu. Podľa Petície za záchranu Istropolisu [30,31] je momentálne stavba v procese posudzovania na vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Otáznym zostáva, akú rolu v tomto zohráva fakt, že v dobe kúpy nehnuteľnosti investorom v roku 2017 táto stavba takýmto spôsobom hodnotená nebola [napr. 32].

Mestská časť v roku 2020 deklarovala, že má päť podmienok pre nový Istropolis: zaradenie výstavby kultúrno-spoločenského centra do prvej fázy, zachovanie možnosti mestskej časti spolurozhodovať o verejnom priestore, zohľadnenie možnosti výstavby železničnej stanice Filiálka a s tým súvisiacich prepojení, zrevitalizovanie nie len pozemku vo vlastníctve investora, ale aj jeho okolia a nakoniec zachovanie hodnotných súčastí, napríklad vitráží, fontány a podobne [33]. Myslím, že akokoľvek zaujímavo a rozumne by tieto požiadavky mestskej časti mohli znieť, ich vynútenie si nie je v zákonných možnostiach samosprávy.

Druhou kontroverznou skutočnosťou je avizovaná štátna investícia vo výške 60 miliónov do takzvaného Národného kultúrneho a kongresového centra. Podľa článku Ako dať s verejným potleskom developerovi 60 miliónov eur [34] spája investíciu a Istropolis minimálne „priveľa náhod“. Aktuálne komisia hodnotí a vyberá už iba spomedzi troch projektov: Nový Istropolis (Immocap), Incheba a Nové Lido (J&T Real Estate) [35]. Taktiež je možné vyjadriť názor, že myšlienka stavať Národné kultúrne a kongresové centrum je zvláštna. Nebol vlastne aj pôvodný Istropolis národný, kultúrny, kongresový… a odborový? Nemal by si štát prenajímať priestory podľa skutočných potrieb, a nie stavať centrá ako počas socializmu?

Krátke zhrnutie vyššie uvedených informácií. Investor kúpil budovu Istropolisu a neskôr prezentoval zámer prestavby a výstavby kongresového centra. Následne sa uchádzal o štátnu investíciu a výstavbu Národného kultúrneho a kongresového centra. So zámerom investora zbúrať pôvodnú stavbu nesúhlasí odborná aj širšia verejnosť, stavbu považujú za hodnú zápisu za národnú kultúrnu pamiatku pereto petíciou vyzývajú petíciou na prehodnotenie zámerov investora. Kvôli kontroverzným krokom starostu Rudolfa Kusého a jeho následnému obvineniu sa do pozície zodpovedného za fungovanie stavebného úradu dostal Stanislav Winkler. Ten má však z minulosti blízko ku kľúčovým hráčom investora a s jedným z nich je aj blízkym príbuzným.

Byť s niekym obchodným partnerom či príbuzným nie je v žiadnom prípade problémom. Považujem to však za dostatočný dôvod na to, aby bola situácia prestavby Istropolisu či výstavby Národného kultúrneho a kongresového centra, bola prediskutovaná čo najtransparentnejším spôsobom. Ak sa kvôli zvýšeniu dôvery Rudolf Kusý vzdal kompetencií v oblasti stavebného úradu, tak obdobne by sa mal Stanislav Winkler vzdať aktivít súvisiacich s Istropolisom.

Zdroje

[1] Polícia obvinila starostu Kusého zo zneužívania právomoci. online: https://domov.sme.sk/c/22500508/bratislavska-kriminalka-zadrzala-verejneho-cinitela.html

[2] Kusého obviňujú, že úmyselne škodil developerom. Aj Širokému. online: https://domov.sme.sk/c/22501847/bratislava-kusy-obvinenie-developer-siroky-policia-zatknutie.html

[3] Zadržanie Kusého je úplne nedôvodné, tvrdí jeho právnička. online: https://domov.sme.sk/c/22501763/zadrzanie-kuseho-je-nedovodne-tvrdi-jeho-pravnicka.html

[4] Za tieto STAVBY šiel do väzby: STAROSTA bratislavského Nového Mesta OTVORENE o dňoch za mrežami. online: https://www1.pluska.sk/regiony/kauza-developeri-kto-co-zaluje-starostu-bratislavskeho-noveho-mesta-rudolfa-kuseho

[5] Nový projekt na Kramároch, Rezidencia Medici prinesie byty i ambulancie. online: https://reality.trend.sk/byvanie/novy-projekt-kramaroch-rezidencia-medici-prinesie-byty-ambulancie

[6] Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania. online: https://www.banm.sk/data/att/12984.pdf

[7] Záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti. online: https://zverejnovanie.bratislava.sk/assets/File.ashx?id_org=700026&id_dokumenty=45445

[8] Jaskáč, Jaskový rad 5. Web stránka projektu. online: http://www.jaskac.sk/

[9] Na Jaskovom rade vznikne projekt Jaskáč. online: https://www.yimba.sk/jaskac/na-jaskovom-rade-vznikne-projekt-jaskac

[10] O sťažnosti obvineného starostu Kusého prokurátor zatiaľ nerozhodol. online: https://domov.sme.sk/c/22545708/o-staznosti-obvineneho-starostu-kuseho-prokurator-zatial-nerozhodol.html

[11] Kusý: V cele som premýšľal nad všeličím. Zmením prístup k ľuďom. online: https://domov.sme.sk/c/22503461/rudolf-kusy-rozhovor-po-prepsuteni-na-slobodu.html

[12] Proti stavbe na Odborárskej ulici budú tretíkrát protestovať. online: https://bratislavaden.sk/proti-stavbe-odborarskej-ulici-budu-tretikrat-protestovat/

[13] Na Odborárskej ulici sa opäť protestovalo proti výstavbe bytov bez parkovacích miest. online: https://bratislava.sme.sk/c/20743787/na-odborarskej-ulici-sa-opat-protestovalo-proti-vystavbe-bytov-bez-parkovacich-miest.html

[14] Spravodlivosť vo vlastných rukách: VIDEO protest v Bratislave, starosta bránil ľudí pred políciou! online: https://www.topky.sk/cl/10/1628467/Spravodlivost-vo-vlastnych-rukach--VIDEO-protest-v-Bratislave--starosta-branil-ludi-pred-policiou-

[15] Obyvatelia dnes vyjadria nesúhlas s novými bytmi na Kolibe. online: https://bratislavaden.sk/obyvatelia-dnes-vyjadria-nesuhlas-novymi-bytmi-kolibe/

[16] Petícia proti výstavbe polyfunkčného domu na Kramároch. online:https://rudolfkusy.sk/peticia-proti-vystavbe-polyfunkcneho-domu-na-kramaroch/

[17] V bratislavskom Novom Meste bojujú proti developerovi. Petícia má zastaviť výstavbu pri parku. online: https://slovensko.hnonline.sk/930782-bratislava-proti-navrhu-vystavby-na-mikoviniho-v-novom-meste-spustili-peticiu

[18] Na Guothovej ulici sa žiadna bytovka stavať nebude. online: https://bratislavskykraj.sk/na-guothovej-ulici-sa-ziadna-bytovka-stavat-nebude/

[19] Petícia proti kontroverznej stavbe. Architektom je Kočnerov známy. online:https://www.aktuality.sk/clanok/425535/peticia-proti-kontroverznej-stavbe-projektoval-ju-kocnerov-znamy/

[20] Bratislava-Nové Mesto – Územné plánovanie. online: https://www.banm.sk/6346-sk/uzemne-planovanie/

[21] Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto – Mgr. Rudolf Kusý. online: https://banm.zastupitelstvo.eu/kusy-rudolf/

[22] Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Nové Mesto – Ing. Stanislav Winkler. online: https://banm.zastupitelstvo.eu/142460-sk/winkler-stanislav/

[23] Naša Bratislava – Ing. Stanislav Winkler. online: http://nasa-bratislava.sk/nasi-ludia/stanislavwinkler/

[24] Immocap – Naše projekty. online: https://immocap.sk/projekty

[25] Immocap – My sme Immocap. online: https://immocap.sk/o-nas

[26] Petícia za záchranu Istropolisu: Významní architekti vyzývajú, aby ho nezbúrali. online: https://bratislava.dnes24.sk/peticia-za-zachranu-istropolisu-vyznamni-architekti-vyzyvaju-aby-ho-nezburali-386879

[27] Nové Mesto navrhuje pamiatky. online: https://bratislava.sme.sk/c/3537562/nove-mesto-navrhuje-pamiatky.html

[28] Register architektúry – DOCOMOMO. online: https://www.register-architektury.sk/sk/projekty/docomomo

[29] Verejné vyhlásenie DOCOMOMO Slovensko k dianiu okolo Domu odborov v Bratislave. online: https://www.archinfo.sk/diskusia/verejne-vyhlasenie-docomomo-slovensko-k-dianiu-okolo-domu-odborov-v-bratislave.html

[30] Petícia za záchranu Istropolisu. online: https://www.peticie.com/peticia_za_zachranu_istropolisu

[31] Petícia za záchranu Istropolisu – Možno posledná šanca na zvrátenie likvidácie bratislavského Domu odborov. online: https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/architektura-vseobecne/peticia-za-zachranu-istropolisu.html

[32] Nad starým aj Novým Istropolisom sa poriadne názorovo blýska. online: https://reality.trend.sk/komercne-nehnutelnosti/starym-aj-novym-istropolisom-poriadne-nazorovo-blyska

[33] Nové Mesto má päť podmienok pre nový Istropolis. Kultúrne centrum musí vyrásť ako prvé. online: https://www.banm.sk/nove-mesto-ma-pat-podmienok-pre-novy-istropolis-kulturne-centrum-musi-vyrast-ako-prve/

[34] Ako dať s verejným potleskom developerovi 60 miliónov eur. online: https://index.sme.sk/c/22325215/co-smrdi-na-plane-vlady-dotovat-kongresove-centrum.html

[35] Cirkev a HB Reavis neuspeli. Súboj o štátne milióny vstupuje do finále. online: https://index.sme.sk/c/22649438/do-finale-o-narodne-kongresove-centrum-postupili-traja.html

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Tretia vlna je na obzore. Testy, trasovanie aj karanténa sú však stále nejasné

Hranice zostávajú dokorán aj po odhalení delta mutácie na Slovensku.

Dobré ráno

Dobré ráno: Planéta trpí horúčkou, pacient môže umrieť

Čo sa deje s klímou a planétou.


Už ste čítali?